การติดต่อในยุคนี้ทำได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็ตามเป็นการติดต่อสือสารที่รวดเร็วสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด