การติดต่อสื่อสารทางการตลาด คืออะไร และใช้ประโยชน์ในทางใด

ในยุคปัจจุบัน สินค้าและบริการทุกชนิด มีอัตราแข่งขันทางตลาดที่สูงขึ้นมาก จึงทำให้ผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งผู้ให้บริการหลายๆเจ้า จำเป็นต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่แบรนด์ตัวเอง เพื่อ ‘เพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า’ จากวิธีโฆษณารวมทั้งประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวดึงดูดผู้บริโภค ให้พวกเขาเกิดความอยากได้ – อยากมี ในสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมากจนกระทั่งหาซื้อและมาใช้บริการ โดยสิ่งเหล่านี้เรียกว่า ‘การสื่อสารทางการตลาด’ (Marketing Communication) ซึ่งนำวิชาสื่อสารมวลชน มาผสมผสานเข้ากับการสื่อสารทางการตลาดนั่นเอง

สำหรับในประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน เป็นวิชาที่รู้จักกันดีมามากกว่า30 ปี จัดเป็นสาขาที่บุคคลากรซึ่งทำงานในสายงานบันเทิงส่วนใหญ่เลือกเรียน เช่น สายงานโทรทัศน์ , วิทยุ , ผู้สร้างภาพยนตร์ , นักข่าว เป็นต้น เมื่อมาดูในส่วนของขั้นตอนทำงาน คุณจะพบว่านักสื่อสารทางการตลาดกับนักสื่อสารมวลชนทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสินค้าหรือบริการต่างๆให้เป็นที่รู้จักอย่างขว้างขวาง สามารถเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงเป้า ในส่วนของวัตถุประสงค์หลักของนักการตลาด ก็คือ ต้องสร้างยอดขายให้ได้กำไรมากๆ

แต่สำหรับวัตถุประสงค์หลักของนักสื่อสารการตลาด คือเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนใส่ใจในเรื่องสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสินค้ากับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีเกิดสื่อสารทางตลาด ก็จะมีคำว่าสร้างแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับหัวใจของนักสื่อสารการตลาด คือ สื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง , ตรงช่องทาง , เหมาะสมแก่เวลา และถูกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้การสื่อสารซึ่งส่งออกไปนั้น เกิดประสิทธิภาพมากสุด ส่วนกำไรก็จะตามมาถ้าการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพจริงๆ

สำหรับในความคิดเห็นของคนทำธุรกิจ ทางสายงาน Marketing Communication หรือการสื่อสารทางตลาด ทำให้หลายๆคนมองว่า นักการตลาดธรรมดาก็สามารถเข้าไปทำงานทางด้านสื่อสารการตลาดได้ แต่สิ่งที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อน ก็คือ เนื้อหาของวิชาสื่อสารการตลาด จะมุ่งเน้นไปยังวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเป็นหลัก ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ ตลอดจนเข้าใจสินค้าและบริการ ได้ตรงตามที่ผู้ผลิตต้องการจะนำเสนอให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ไม่ว่าจะสื่อสารด้วยวิธีใดก็ตาม ทั้ง คำพูด , รูปภาพ , รส , กลิ่น , เสียง ตลอดจนภาพลักษณ์ นี่ก็เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารการตลาด ซึ่งต้องนำไปวิเคราะห์ วางแผนพร้อมประยุกต์เครื่องมือสื่อต่างๆให้ส่งถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง โดยเครื่องมือต่างๆ อันมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลพร้อมชักจูงลูกค้า โดยจะเป็นช่องทางที่นักสื่อสารมวลชนใช้

สำหรับเครื่องมือหลักที่นักสื่อสารการตลาดใช้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่…

  • โฆษณา
  • ประชาสัมพันธ์
  • สื่อสารตลาดทางตรง
  • สื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด
  • สื่อสารแบบส่วนตัว

สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด