ติดต่อสื่อสาร

อุปกรณ์สื่อสาร หรือที่เราเรียกกันว่าวอสื่อสาร เป็นที่นิยมใช้งานกันมานานมากในหลายวงการ ไม่ว่าจะในรถยนต์ งานบริษัท การออก Event และโรงเรียนต่างๆ เพราะเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สะดวกและใช้งานง่าย

สำหรับรุ่นที่แนะนำ ก็ไม่พ้น MOTOROLA ถือว่าเป็น brand ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แม้ว่าปัจจุบันจะมี brand อื่นเข้ามาตีตลาดบ้างก็ตาม เช่น Icom, Alinco, Spender แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมใช้ Motorola มากที่สุด แล้วราคาก็ไม่ได้แพงกว่ากันมากนัก

การทำงานของเครื่องวอสื่อสาร จะใช้การส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุในย่านความถี่ที่แตกต่างกันไป สำหรับย่านที่นิยมใช้มากเช่น 245MHz ส่วนย่านความถี่ VHF (136-174 MHz) จะเป็นย่านของหน่วยงานราชการ ทั้งทหารหรือตำรวจ เรียกว่าย่าน 2 Meter ซึ่งหากเป็นเอกชน บริษัท ห้างร้านทั่วไปไม่ควรใช้งานเพราะมีความยุ่งยากในการขออนุญาต และตัวเครื่องก็แพงกว่าด้วย เอกชนทั่วไปจึงนิยมใช้งานแบบ CB (Citizen Band) โดยสามารถขอใบอนุญาตในนามนิติบุคคลและมีค่าใช้จ่าย 535 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว

สำหรับการขอใช้ย่านความถี่ ทางเอกชน บริษัท จะต้องขออนุญาตกับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ใบอนุญาต ส่วนมากใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ก็สามารถใช้งานได้เลยหลังจากเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งตามกฎหมายของไทย คลื่นความถี่ VHF และ UHF จะจัดเป็นความถี่ของหน่วยงานราชการ และกิจการวิทยุสมัครเล่น หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่ทั้งสองย่านนี้ได้เช่น มูลนิธิด้านงานกู้ชีพหรือกู้ภัย ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยราชการหรืออื่นๆด้วย เป็นต้น

สำหรับย่าน VHF 136.000-143.975 MHZ, 147.025 – 174.000 MHz ได้จัดสรรไว้ให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วไปสามารถเช่าใช้ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียกว่า กิจการวิทยุเฉพาะกิจ ซึ่งรวมความถึง กลุ่มสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรม กิจการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ด้านรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง การรักษาความปลอดเฉพาะบริเวณ รักษาความปลอดภัยด้านการเงินและธนาคาร และกิจการด้านเกษตรกรรม ซึ่งจะถือว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าข่ายธุรกิจทั้ง 7 ประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ CB เสมอไป ตรงนี้มีข้อดีที่สำคัญอีกประการ คือ คลื่นนี้จะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการรบกวนสัญญาณจากภายนอก ตรงนี้มีความสำคัญมาก เพราะมันเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการสื่อสาร รวมถึงชั้นความลับพิเศษ โดยเฉพาะงานด้านการเงินหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับเครื่องที่ใช้งานกันทั่วไป มีทั้งแบบ VHF และ UHF เป็นยี่ห้อที่มีรุ่น FM Approved (ป้องกันประกายไฟ) สำหรับในประเทศไทยเวลานี้มียี่ห้อหลักๆคือ MOTOROLA, ICOM, VERTEX STANDARD, TAIT แต่ที่ใช้กันมากที่สุดก็ยังเป็น Motorola อยู่ดีนั่นเอง

 

อ้างอิง

http://www.lazada.co.th/shop-consumer-electronics-gadgets/?offer_id=287&affiliate_id=171664&offer_name=TH+Deeplink+Generator_0&affiliate_name=geebras&transaction_id=102c4ae74f1197adb1470b67536af3&offer_ref=_xxto0000000at0000&aff_source=