มนุษย์ได้ประดิษฐ์ดาวเทียมขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในระยะทางไกล โดยดาวเทียมรุ่นแรก ทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนคลื่นวิทยุความถี่ไมโครเวฟ แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาติดตั้งอุปกรณ์รับส่งคลื่นไมโครเวฟ เพื่อใช้ทวนสัญญาณความถี่เป็นการแปลงความถี่ก่อนส่งมายังโลก

ดาวเทียมโคจรรอบโลกได้ด้วยการอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้โคจรรอบโลกได้แบบเดียวกันกับดวงจันทร์ นับตั้งแต่การถือกำเนิดของดาวเทียม จึงทำให้โลกเกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย พร้อมอำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างล้นเหลือ

การสื่อสารผ่านดาวเทียม ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยในเรื่องของการคมนาคมขนส่ง ช่วยบอกเส้นทางหรือตำแหน่งที่อยู่ โดยจะทำหน้าที่รับ – ส่งคลื่นวิทยุกับสถานีภาคพื้นดินช่วยให้กิจการสื่อสารทางโทรศัพท์ , โทรพิมพ์ , โทรสาร รวมทั้งการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์เป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว สำหรับประเทศไทยเองก็ใช้บริการของดาวเทียมIntelsat และดาวเทียม Palapa ของประเทศอินโดนีเซีย

ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร มีหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณ มีการติดตั้งอุปกรณ์รับ – ส่งคลื่นวิทยุเพื่อใช้รับพร้อมถ่ายทอดสัญญาณสู่พื้นโลก โดยพลังงานไฟฟ้ามาจากเซลล์ของแสงอาทิตย์ โดยดาวเทียมนี้จะมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนภาคอวกาศ คือ ตัวดาวเทียม กับ ส่วนภาคพื้นดิน คือ สถานีรับส่งภาคพื้นดิน

สถานีภาคพื้นดินในแต่ละแห่งนั้น เป็นได้ทั้งสถานีรับและสถานีส่ง จึงทำให้สถานีภาคพื้นดินมีทั้งเครื่องรับกับเครื่องส่ง ส่วนดาวเทียมเป็นเพียงสถานีทวนสัญญาณพร้อมส่งสัญญาณไปยังจุดหมายปลายทาง และสัญญาณจากสถานีรับส่งภาคพื้นดินก็จะส่งไปยังศูนย์แล้วทางศูนย์ก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังสถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุปลายทาง เพื่อแพร่ออกอากาศ

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่  จึงทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นการย่อโลกทั้งใบให้มีขนาดเล็กลง และเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารของโลก ก็คือดาวเทียมนั่นเอง มันเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งขึ้นไปโคจรอยู่นอกอวกาศ  อัดแน่นไปด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยมากมาย

ประโยชน์ของดาวเทียม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ทางการทหาร , การสื่อสาร , รายงานสภาพอากาศ , การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น สำรวจธรณีวิทยา โดยสังเกตการณ์จากสภาพของอวกาศ , โลก , ดวงอาทิตย์ , ดวงจันทร์ รวมทั้งดวงดาวอื่นๆ

การสื่อสารผ่านทางไกลทั่วโลกที่เราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ก็มีดาวเทียมนี่แหละที่เป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจากมันเป็นตัวสะท้อนสัญญาณจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก  ที่ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนละซีกโลกกับสถานที่จัดการแข่งขัน แต่คุณก็ยังรับชมการแข่งขันแบบสดๆ ด้วยการถ่ายทอดผ่านสัญญาณดาวเทียมนั่นเอง  หรือจะเป็นการรายงานข่าวแบบรวดเร็ว ผ่านสัญญาณสดจากดาวเทียม