การติดต่อสื่อสารทางการตลาด คืออะไร และใช้ประโยชน์ในทางใด

การติดต่อสื่อสารทางการตลาด คืออะไร และใช้ประโยชน์ในทางใด

ในยุคปัจจุบัน สินค้าและบริการทุกชนิด มีอัตราแข่งขันทางตลาดที่สูงขึ้นมาก จึงทำให้ผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งผู้ให้บริการหลายๆเจ้า จำเป็นต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่แบรนด์ตัวเอง เพื่อ ‘เพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า’ จากวิธีโฆษณารวมทั้งประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวดึงดูดผู้บริโภค ให้พวกเขาเกิดความอยากได้ – อยากมี ในสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมากจนกระทั่งหาซื้อและมาใช้บริการ โดยสิ่งเหล่านี้เรียกว่า ‘การสื่อสารทางการตลาด’ (Marketing Communication) ซึ่งนำวิชาสื่อสารมวลชน มาผสมผสานเข้ากับการสื่อสารทางการตลาดนั่นเอง สำหรับในประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน เป็นวิชาที่รู้จักกันดีมามากกว่า30 ปี จัดเป็นสาขาที่บุคคลากรซึ่งทำงานในสายงานบันเทิงส่วนใหญ่เลือกเรียน เช่น สายงานโทรทัศน์ , วิทยุ , ผู้สร้างภาพยนตร์ […]