เรื่องราวชวนตื่นเต้นอขงประวัติและความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่อดีดถึงปัจจุบันที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าถึงหลักของความสำคัญของการศึกษา เราจึงรวบรวมมาในรูปแบบของบทความที่อัพเดทข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ