อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารนั้นมีหลายประเภท ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มี มือถือ คอมพิวเตอร์ โน็ตบุค แท็บเล็ต ที่ต่างก็เป้นอุปกรณ์ที่ใช้ได้มากกว่าเพียงแค่การสื่อสารเพราะยังหาข้อมูลได้อีกด้วย