อินเตอร์เน็ตนี้คือช่องทางการสือสารที่ลำสมัยที่สุด และมีบทบาทต่อวิธีชีวิตของเราทุกคนเลยก็ว่าได้ นอกจากจะใช่ติดต่อสือสารแล้วยังหาข้อมูลต่างจากทั่วโลกได้เพียงคลิกเดียว