Nokia ตำนานมือถือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอดีต

หากย้อนอดีตกลับไปหลายสิบปีที่แล้วเวลาที่พูดถึงมือถือนี่คืออุปกรณ์สื่อสารที่มีความทันสมัย