การติดต่อสื่อสารที่ไม่มีขีดจำกัดมีความสำคัญกับการใช้ชีวอตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก